Innledning og forklaring

Her viser jeg min første prosjektet Fantasi Slektstreet. Jeg begynte med den i 7.Jan.2000. I den har jeg tegnet kun fantasi ansikter. Og bygd dem opp som et stort familie træ. Og utviklet treet i to deler, et godt og et ondt side. Med mange forsjelige arter. Mye av det er tidsreise inspirert. F.eks å ha seg selv som tip tip foreldre osv. Nå prøver jeg å vanne dette treet ut. Sånn at det ikke blir for incest og blodskam aktig. De fleste hoved personer i historiene mine hører til dette treet.

 

Hver obs på at dette systemet kan bli forvirrende for de fleste. Pga mye tidsreisende.

Del 1 til 9: Går fremover fra Evi og Adrem

Del 17 til 9: Går bakover fra Evi og Adrem